کتابهای تازه منتشر شده

 

سال انتشار

نویسنده

عنوان

ردیف

1401

هادی لطفی، علیرضا مسلم، جمال فلاحی، لیلا عظیمی، احسان لطفی، مریم مالدار

دانستنی های آزمایشگاه میکروب شناسی

1

1401

مژده ناوی نژاد، زهرا زارع، میترا افتخار یزدی، زهرا افضلی مقدم، ملیحه خسروی جم، زهرا شاد، زینب زارع الیاتو، مطهره ارشادی نیا

اورژانس های زنان و مامایی

2

1401

علیرضا ابراهیم زاده بیدسکان،وحید ابراهیمی،سید حمیدرضا رستگار مقدم حجاز،مائده اخلاقی

علوم تشریح غدد درون ریز برای دانشجویان پزشکی

3

1401

علی اصغر جسمی، آرزو داوری نیا مطلق، یگانه صالحی، شکیبا موزری

مراقبت از بیماران مبتلابه کاهش سطح هوشیاری

4

1402

فاطمه قارداشی، رویا اکبرزاده، رقیه زردشت

آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل

5

1402

رقیه زردشت، فاطمه قارداشی

اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب و سیرکولار(روش کار در اتاق عمل)

6

1402

حمیده یزدی مقدم، مصطفی راد، فاطمه برزویی

آشنایی با بیماری های داخلی جراحی

7

1402

هادی لطفی، محسن کوشکی، محمد شوریده یزدی، نفیسه شوریده یزدی

بیوتروریسم مبتنی بر بیماری های زئونوز

8