کتابهای تازه منتشر شده درنیمه دوم سال 1400

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال انتشار

1

یادگیری بیوشیمی (متابولیسم)از طریق پرسش و پاسخ

علی گوهری فیروزه، اکرم کوشکی، حافظ حیدری، عباس توسلی، امیر محمد افسری

1400

2

یادگیری بیوشیمی (ساختار و عملکرد)از طریق پرسش و پاسخ

علی گوهری  فیروزه، مهدیه قربانی حصاری، سنا جعفرلو، فاطمه رامشینی، مریم رامشینی

1400

3

رشد و تکامل آناتومیکی انسان

محمد تقی جغتایی، ایوب رستم زاده، مهدی حیدری، مهرداد بختیاری، امید رستم زاده، مریم میلانی فرد

1400

4

نوروآناتومی پیشرفته ایران با دیدگاه  بالینی

ایوب رستم زاده، شهرام دارابی، علیرضا طبیب خوئی، فاطمه مرادی، نیما محسنی  کبیر، امیر رئوفی، داریوش افشاری، رضا احدی

1400

5

دانستنی های تغذیه در طب سنتی ایرانی

فاطمه نجات بخش، فرشته قراط، محمد احمدی

1400

6

پروتکول های مامایی در بیمارستان های زنان و زایمان

میترا افتخاری یزدی، مژده ناوی نژاد

1400

7

غربالگری و تشخیص ناهنجاری های جنین

میترا افتخاری یزدی، معصومه شریف زاده، مژده ناوی نژاد

1400

8

تکنیک های هوش محاسباتی در تشخیص بیماریهای مغزی

مسعود خزاعی فدافن، اعظم شامخی، نیما فتحی تربقان

1400

9

اصول نسخه نویسی و تجویز منطقی دارو

محبوبه نعمت شاهی، عقیل اله کیخسروی، محمد نعمت شاهی، علیرضا مسلم، الهام ناوی پور

1400

10

روش تحقیق در اتاق عمل و علوم بهداشتی

عبدالقادر عصاررودی، حمیده یزدی مقدم

1400

11

آشنایی با بیماریهای داخلی

مصطفی راد، حمیده یزدی مقدم، فاطمه برزویی

1400

12

بهداشت وایمنی در رستوران و آشپزخانه

ایوب رستگار، امین رشیدی، سید علی حسینی مقدم، کوثر سالمی، محمد حسن کوثری

1400

13

بهداشت و ایمنی در رستوران و آشپزخانه

محمد حسین ساقی، ربابه وحیدی کلور، پریوش خسروی، مرضیه مراد قلی، محمد حسن کوثری

1400