New Page 1

ردیف

عنوان

نویسندگان

سال انتشار

1.      

آموزش و ارزشیابی در علوم پزشکی

مهدی ربیعی، امینه محبی امین

1400

2.      

تجربیاتی برای رئیس بیمارستان

ایوب توکلیان

1400

3.      

خاطرات آموزشی یک متخصص طب اورژانس

ایوب توکلیان

1400

4.      

مکانیک سیالات برای مهندسی بهداشت محیط

ابوالفضل رحمانی ثانی، محمد حسن کوثری، راضیه آشوری

1400

5.      

کرم شناسی

فهام خامسی پور، سید حسین حجازی دهاقانی، عبدالحسین دلیمی

1399

6.      

کرم شناسی

فهام خامسی پور، سید رضا حسینی، عبدالحسین دلیمی

1399

7.      

کرم شناسی

فهام خامسی پور، احسان رخشنده رو، عبدالحسین دلیمی

1399

8.      

پروسیجرهای روتین پزشکی

ایوب توکلیان

1399

9.      

موذن بصیرت

ایوب توکلیان

1399

10.                         

تروما وبیماری دست

محمد حسین زاده حصاری، زینب سادات شریفیان، محبوبه صالحی، ام البنین ابوالقاسم پورموزیرجی

1399

11.                         

راهنمای ترالی اورژانس

حمیده یزدی مقدم

1398

12.                         

روش تحقیق

عبدالقادر عصاررودی، حمیده یزدی مقدم

1394

13.                         

آشنایی با بیماری های داخلی

مصطفی راد، حمیده یزدی مقدم

1389

14.                         

مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی در پرستاری

محسن کوشان، سمیه صالح آبادی

1390

15.                         

آشنایی با بیماری های داخلی جراحی

حمیده یزدی مقدم، مصطفی راد

1398

16.                         

دانستنی های بیماری ایدز و اعتیاد به مواد

رضا شهرابادی، پرویز دباغی، سیدجواد حسینی شکوه

1399

17.                         

طراحی پیام برای درمان اعتیاد به مواد مخدر

رضا شهرابادی

1399

18.                         

نقش استرس و باورهای بهداشتی در درمان اعتیاد

رضا شهرابادی

1399

19.                         

کلیات آناتومی عمومی

ایوب رستم زاده، امیر رئوفی، مهدی حیدری، مریم میلانی فرد، محمد تقی جغتایی

1399

20.                         

رفتارهای پیشگیری کننده از تب مالت تئوری انگیزش محافظت

رضا شهرابادی، علی مهری، سمیه سلیمانپور

1399

21.                         

ساختاریابی و الگوی هدایت دانشجویان استعداد برتر

رضا شهرآبادی، معصومه هاشمیان، حمید جوینی، علی مهری

1397

22.                         

آموزه های قانونی مورد نیازدرطبابت

داود سروش، محمد نعمت شاهی

1399

23.                         

آناتومی مقطعی

امیر رئوفی، سعید غریبیان بجستانی، ساراسادات جوادی نیا، بهناز اهرابی، جعفر میرزایی اسگندیان، سمیه مسگر

 

1399

24.                         

گزارش نویسی در پرستاری

محمد نعمت شاهی، داود سروش، سیده زهرا ششتمدی

 

1399

25.                         

یادگیری سریع مفاهیم کلیدی آموزش

مهدی ربیعی

 

1399

26.                         

آنفلوآنزا از مجموعه زنگ سلامتی

 

حمید جوینی، علی مهری، آمنه شیرین

 

1398

27.                         

شپش از مجموعه زنگ سلامتی

حمید جوینی، حمید رضا محدث حکاک، آمنه شیرین

 

1398

28.                         

دهان و دندان از مجموعه زنگ سلامتی

حمید جوینی، رضا شهر آبادی، آمنه شیرین

 

1398

29.                         

تغذیه سالم از مجموعه زنگ سلامتی

حمید جوینی، اکرم کوشکی، محمد حسن رخشانی، آمنه شیرین، نسرین هاشمیان

 

1399

 

30.                         

آمپول از مجموعه زنگ سلامتی

حمید جوینی، معصومه هاشمیان، آمنه شیرین

 

1398

31.                         

مقررات عبور و مرور از مجموعه زنگ سلامتی

 

حمید جوینی، راضیه خسروراد، آمنه شیرین

 

1398

32.                         

Read & practice 1

نعمت اله شموسي، مصطفي اميري، عبدالرشيد خزائي، محمدعلي کوثري

1398

33.                         

ديابت، داروها،فعاليت هاي ورزشي، رژيم غذايي، طب سنتي

مهدي زارعي، نجمه رحيمي، فرشته قراط، اکرم کوشکي

1398

34.                         

مديريت در اتاق عمل

رقيه زردشت، معصومه صيدي

1398

35.                         

زبان پيش دانشگاهي (تقويتي) براي دانشجويان علوم پزشکي(Mind&Body)

نعمت اله شموسي، مصطفي اميري، عبدالرشيد خزائي خزائي، مرتضي رستميان، محمدعلي کوثري

1398

36.                         

بهداشت مادر و کودک

رويا باغاني، مريم عطااللهي، صفورا جهان آرا

1398

37.                         

ارزيابي نکات کليدي در بيماري هاي زنان

رويا باغاني، مريم عطااللهي، صفورا جهان آرا

1398

38.                         

رفتارهاي نامحترمانه ي آکادميک و مديريت آن

مصطفي راد، مرضيه ترکمن نژاد سبزواري، حسين کريمي مونقي

1397

39.                         

مفاهيم بيوفيزيکي و رواني اجتماعي در پرستاري

محسن کوشان، نعمت الله شموسي

1397

40.                         

خونريزي غيرطبيعي رحمي با رويکرد طب رايج و طب ايراني

مليحه تبرائي، مرضيه قرائتي، حوريه محمدي کناري، فرشته قراط، فاطمه فدائي، آسيه پور عصار، فاطمه يوسفي

1397

41.                         

درباره بازتواني قلبي چه مي دانيد؟

مريم خسروجردي

1397

42.                         

تظاهرات کليوي بيماري هاي روماتولوژيک کودکان

محسن اخوان سپهي

1397

43.                         

نکات کليدي در مراقبت هاي قبل از لقاح و دوران بارداري

ژيلا آگاه، مريم باقري، سيد مهدي ميرحميدي، مليحه نوراله پور شياده

1397

44.                         

تدابير رياضت از ديدگاه اسلام و طب سنتي ايران

فرشته قراط

1397

45.                         

کارکردهاي اجرايي مغز وسلامت

راضيه خسروراد، سکينه سلطاني کوهبناني

1397

46.                         

بيوتکنولوژي

محسن نعيمي پور

1397

47.                         

تاثير آموزش برنامه بازتواني قلبي بر بيماري ايسکميک قلب

مريم خسروجردي

1396

48.                         

درسنامه طب ايراني مبتني بر شواهد

عليرضا عباسيان، مژگان تن ساز، فرشته قراط، سيدعلي مظفرپور، مرتضي مجاهدي، حسن نامدار، محمد عبادياني، اسماعيل ناظم، روشنک قدس، روشنک مکبري نژاد

1396

49.                         

خشونت خانگي مردان عليه زنان

علي مهري، يدالله مهري

1396

50.                         

شکايت هاي شايع گوارشي در کودکان

ميترا الداغي، رضا جعفرزاده اصفهاني

1396

51.                         

تربيت بدني و ورزش

مهدي زارعي، حسين طاهري چادر نشين، محمدرضا حامدي نيا

1396

52.                         

کارايي و بهره وري در نظام سلامت

حسن يوسف زاده، عليرضا قرباني، فرهاد لطفي

1396

53.                         

مديريت هوشمندانه کلاس

نعمت اله شموسي، فاطمه برادران يزدي، محسن کوشان، احمد شموسي، اعظم شموسي

1396

54.                         

اپيدميولوژي هپاتيت هاي ويروسي

مجتبي فتاحي زاده، مريم لطيف نيا، ريحانه نفيسي فرد، پروانه نفيسي پور

1395

55.                         

فارماکولوژي آسان

اکرم قنبري مقدم، مجتبي محمدي، طاهره توفيقيان، خديجه ابوزاده گتابي

1395

56.                         

آمار زيستي مفاهيم، روش ها و کاربردها به همراه راهنماي SPSS

ياسر تبرائي، دکتر فيروز اماني، مهدي اکبرزاده

1395

57.                         

نحوه برخورد و درمان درسنگ‌هاي کليه و مجاري ادراري کودکان

دکترمحسن اخوان سپهي، دکتررزيتا حسيني، دکتراحمدرضا يعقوبي

1395

58.                         

کاربرد روش‌هاي آماري پيشرفته درمطالعات پزشکي با استفاده ازSPSS

عليرضا افشاري صفوي، ياسر تبرائي

1395

59.                         

آمار توصيفي و تحليلي ساده ساز مفاهيم و کاربردها

ميلاد نظرزاده، زينب بيدل

1395

60.                         

روش تحقيق و پروپوزال نويسي در علوم پزشکي

ياسر تبرائي، عليرضا افشاري صفوي

1395

61.                         

تغذيه و مراقبت‌هاي دوران شيردهي

دکترفاطمه نجات بخش، دکترفرشته قراط، دکترنازلي نمازي، محمد احمدي

1395

62.                         

روش تحقيق در اتاق عمل و علوم بهداشتي

عبدالقادر عصاررودي، حميده يزدي مقدم

1394

63.                         

روان پرستاري

محسن کوشان، سعيد واقعي

1394

64.                         

English for Industrial Hygiene

نعمت الله شموسي، مجيد فلاح، مرجان وثوقي

1394

65.                         

تکنيک هاي بررسي بيان ژن

ابوالفضل راد

1394

66.                         

مهمترين تداخلات دارويي

بهاره امين، ميثم تبرائي

1394

67.                         

کاربرد طب مکمل در برخي از بيماريهاي زنان

مريم عطاالهي، سيده زهرا معصومي، آرزو شايان، صفورا جهان آرا، رويا اکبرزاده

1394

68.                         

آلودگي هوا در محيط هاي شهري

رضا فولادي فر، منيره ده آبادي

1394

69.                         

بهداشت حرفه اي در کارگاه ها و مشاغل

مهندس رضا خشک دامن

1394

70.                         

ماسک هاي تنفسي و راهنما ي انتخاب فيلتر

مهندس رضا حکمت شعار، مهندس حسين سيرغاني

1394

71.                         

سرولوژي و ايمونولوژي عملي

محمد شفيع مجددي، هادي عتباتي

1394

72.                         

تشخيص و دستور نويسي دربارداري و زايمان

آرزو شايان، دکترسيده زهرا معصومي، سميه خاني، مريم عطاالهي، و... ديگران

1394

73.                         

سلول هاي بنيادي سرطان

حميد چشمي، محمد حسين زاده حصاري، دکترحسن اژدري زرمهري

1394

74.                         

تصفيه طبيعي فاضلاب

دکترابوالفضل رحماني ثاني

1394

75.                         

تغييرات جسمي و بهداشتي دوران بلوغ

مريم عطاالهي، دکترسيده زهرا معصومي، آرزو شايان، عزت صمدي پور

1394

76.                         

خونريزيهاي دوران بارداري و پس از زايمان

مريم عطاالهي، دکترسيده زهرا معصومي، آرزو شايان، رويا باغاني

1394

77.                         

آشنايي با بيماري هاي داخلي و جراحي

حميده يزدي مقدم، مصطفي راد

1393

78.                         

حفاظت فيزيکي

احمد احمدي نسب، حسين نبوي فرد، عفت مسکني

1393

79.                         

فاضلاب هاي صنعتي شناخت فرايندها و روش هاي تصفيه

ابوالفضل رحماني ثاني

1393

80.                         

مباني دوزيمتري و آشکار سازي پرتوهاي يونيزان

دکترمهدي قرباني، محمد مهرپويان

1393

81.                         

طبيب اول

دکترفرشته قراط، محمدعلي زارعيان

1393

82.                         

آشنايي با بيماري هاي داخلي

مصطفي راد، حميده يزدي مقدم

1392

83.                         

تفسير ECG  به زبان ساده

شهروز اطهري زاده، مرضيه باغدار

1392

84.                         

روش کار در اتاق عمل

رقيه زردشت، فاطمه قارداشي

1392

85.                         

روش هاي نوين  تشخيص سرطان پستان

جواد حدادنيا، ايمان عباس پور کازروني، مريم هاشميان، اکبر پژهان، ژيلا آگاه

1392

86.                         

تست ورزش

مليحه رجبي يزدي، علي صداقتي، تکتم عياري، احسان کاشاني

1391

87.                         

راهنماي آموزشي و ايمني در محيط کار

عليرضا دانايي فرد، رامين شهرآئيني، ابوالقاسم شمس آبادي

1391

88.                         

فوريت هاي پزشکي در بلايا

عزت صمدي پور

1391

89.                         

اصول پرستاري و کار در اتاق عمل

رويا اکبرزاده، زهرا استاجي، لادن نجار

1391

90.                         

اورژانس هاي پيش بيمارستاني

طاهره توفيقيان، عبدالقادر عصاررودي

1391

91.                         

اصول مراقبت هاي ويژه در اتاق بهبودي

فاطمه قارداشي، رويا اکبرزاده

1391

92.                         

آشنايي با تجهيزات و وسايل اتاق عمل

فاطمه قارداشي، رويا اکبرزاده، رقيه زردشت

1391

93.                         

Teach and Practice English With Riddles ' Puns and Jokes

فاطمه برادران يزدي، نعمت الله شموسي

1391

94.                         

تزريقات آسان

عزت صمدي پور، رحيم گل محمدي، نعمت الله شموسي، اعظم کيوانلوشهرستانکي، معصومه شريف زاده، الهام فرزادمنش

1390

95.                         

جراحي هاي کوچک

مصطفي راد، حسن خليلي، اکرم قنبري مقدم

1390

96.                         

مراقبت از زخم و تکنيک هاي بخيه

مصطفي راد، حسن خليلي، اکرم قنبري مقدم

1390

97.                         

فوريت هاي داخلي 2

طاهره توفيقيان، مصطفي راد

1390

98.                         

فوريت هاي داخلي 1

طاهره توفيقيان، مصطفي راد

1390

99.                         

بيماري هاي شغلي

اکبر احمدي آسور، ميرغني سيد صومعه، امير محمدي دهدزي

1390

100.                    

بهداشت رواني

سعيد واقعي، محسن کوشان

1390

101.                    

زوج هاي جوان بخوانند

مريم دادگرنيا، محمد باقرزاده، محمدرضا شگرف نخعي، هومن کامرانيان، حسن عبدالله زاده، کاظم حسن پور

1389

102.                    

ايمني در برق

اکبر احمدي آسور

1389

103.                    

راهنماي انتخاب تجهيزات کنترل آلودگي هوا

مجيد فلاحي، داود اسکندري، سعيد شجاعي، اصغر قهري ايگدلو

1389

104.                    

اصول کلي تکنولوژي جراحي

فاطمه قارداشي، رقيه زردشت

1389

105.                    

هيپرتانسيون

حسن خليلي

1388

106.                    

مقدمه اي بر تکنولوژي جراحي

فاطمه قارداشي

1388

107.                    

تئوري هاي  انگيزش و کاربرد آن در نظام سلامت

صديقه يوسف زاده، عباس حيدري

1388

108.                    

آناتومي و فيزيولوژي براي ماماها

اکبر پژهان، حميد کلاليان مقدم، زهرا خسروشاهي

1388

109.                    

بيماري هاي قلبي در زنان

طيبه نوروزي نژاد، معصومه باغاني

1387

110.                    

اصول شيردهي موفق

مريم هاشميان

1387

111.                    

دانش و نيايش

رويا اکبرزاده، مهين بداغ آبادي، طاهره توفيقيان، معصومه هاشميان

1387

112.                    

انتخاب جنسيت فرزند

جواد گنجلو

1387

113.                    

فوريت هاي پرستاري

مصطفي راد

1387

114.                    

تغذيه در بارداري، شيردهي و کودکي

اکرم کوشکي، سيده فاطمه رهنماي رهسپار

1387

115.                    

بيهوشي در تروما و ارتوپدي

فاطمه قارداشي، رويا اکبرزاده، منيژه يوسفي مقدم

1387

116.                    

مامايي و زنان

زهرا استاجي، رويا اکبرزاده، مهين بداغ آبادي

1387

117.                    

درسنامه داخلي - جراحي

مصطفي راد، حميده يزدي مقدم

1387

118.                    

کمک هاي اوليه

زهرا استاجي، طاهره توفيقيان

1387

119.                    

اصول و فنون مراقبت ها

زهرا استاجي، طاهره توفيقيان، لادن نجار

1387

120.                    

نکات فيزيولوژي کمپل براي پرستاران

اکبر پژهان، سيد محمد احمدي سليماني، معصومه سادات علوي، زهره قابل، سيران محمدي بلبان آباد، معصومه سادات مرزاني

1387

121.                    

بارداري و تولد

زهره بلوريان، معصومه هاشميان

1386

122.                    

الفباي تولد زودرس

هما صادقي

1386

123.                    

بررسي وضعيت سلامت

طاهره توفيقيان، فاطمه حاجي آبادي، جواد ملک زاده

1386

124.                    

بهداشت زنان

مهين بداغ آبادي، هما صادقي، فروغ مرتضوي

1386

125.                    

روانشناسي عمومي و روان شناسي اجتماعي براي پرستار

محسن کوشان

1386

126.                    

پرستاري بهداشت روان

محسن کوشان

1385

127.                    

اصول وفنون پرستاري و استريليزاسيون

رقيه زردشت، رويا اکبرزاده

1385

128.                    

اصول مراقبت هاي پرستاري در C.C.U

اکبر پژهان، لادن نجار، عباس حيدري

1385

129.                    

مهارت هاي عملي مامايي

صديقه يوسف زاده

1384

130.                    

دانستني هاي مراقبت از چشم

ابراهيم شيرزاده، نعمت اله شموسي

1379

131.                    

روان پرستاري

محسن کوشان، سعيد واقعي

1378