ردیف

عنوان

نویسندگان

سال انتشار

1.       

یادگیری بیوشیمی (متابولیسم)از طریق پرسش و پاسخ

علی گوهری فیروزه، اکرم کوشکی، حافظ حیدری، عباس توسلی، امیر محمد افسری

1400

2.       

یادگیری بیوشیمی (ساختار و عملکرد)از طریق پرسش و پاسخ

علی گوهری  فیروزه، مهدیه قربانی حصاری، سنا جعفرلو، فاطمه رامشینی، مریم رامشینی

1400

3.       

هزار نکته طلایی در بارداری، زایمان و بیماریهای زنان

مینا قلعه نوی، راحله احمدی، مریم عطااللهی

1398

4.       

آشنایی با روش های القا و تقویت لیبر

منصوره رفایی، آرزو شایان، رویا باغانی، مینا قلعه نوئی

1399

5.       

رشد و تکامل آناتومیکی انسان

محمد تقی جغتایی، ایوب رستم زاده، مهدی حیدری، مهرداد بختیاری، امید رستم زاده، مریم میلانی فرد

1400

6.       

نوروآناتومی پیشرفته ایران با دیدگاه  بالینی

ایوب رستم زاده، شهرام دارابی، علیرضا طبیب خوئی، فاطمه مرادی، نیما محسنی  کبیر، امیر رئوفی، داریوش افشاری، رضا احدی

1400

7.       

دانستنی های تغذیه در طب سنتی ایرانی

فاطمه نجات بخش، فرشته قراط، محمد احمدی

1400

8.       

پروتکول های مامایی در بیمارستان های زنان و زایمان

میترا افتخاری یزدی، مژده ناوی نژاد

1400

9.       

غربالگری و تشخیص ناهنجاری های جنین

میترا افتخاری یزدی، معصومه شریف زاده، مژده ناوی نژاد

1400

10.  

تکنیک های هوش محاسباتی در تشخیص بیماریهای مغزی

مسعود خزاعی فدافن، اعظم شامخی، نیما فتحی تربقان

1400

11.  

اصول نسخه نویسی و تجویز منطقی دارو

محبوبه نعمت شاهی، عقیل اله کیخسروی، محمد نعمت شاهی، علیرضا مسلم، الهام ناوی پور

1400

12.  

روش تحقیق در اتاق عمل و علوم بهداشتی

عبدالقادر عصاررودی، حمیده یزدی مقدم

1400

13.  

آشنایی با بیماریهای داخلی

مصطفی راد، حمیده یزدی مقدم، فاطمه برزویی

1400

14.  

بهداشت وایمنی در رستوران و آشپزخانه

ایوب رستگار، امین رشیدی، سید علی حسینی مقدم، کوثر سالمی، محمد حسن کوثری

1400

15.  

بهداشت و ایمنی در رستوران و آشپزخانه

محمد حسین ساقی، ربابه وحیدی کلور، پریوش خسروی، مرضیه مراد قلی، محمد حسن کوثری

1400

16.  

آموزش و ارزشیابی در علوم پزشکی

مهدی ربیعی، امینه محبی امین

1400

17.  

تجربیاتی برای رئیس بیمارستان

ایوب توکلیان

1400

18.  

خاطرات آموزشی یک متخصص طب اورژانس

ایوب توکلیان

1400

19.  

مکانیک سیالات برای مهندسی بهداشت محیط

ابوالفضل رحمانی ثانی، محمد حسن کوثری، راضیه آشوری

1400

20.  

کاربرد و توسعه انرژی های نو

ابوالفضل رحمانی ثانی، محمد حسن کوثری

1399

21.  

کرم شناسی

فهام خامسی پور، سید حسین حجازی دهاقانی، عبدالحسین دلیمی

1399

22.  

کرم شناسی

فهام خامسی پور، سید رضا حسینی، عبدالحسین دلیمی

1399

23.  

کرم شناسی

فهام خامسی پور، احسان رخشنده رو، عبدالحسین دلیمی

1399

24.  

پروسیجرهای اولیه پزشکی

ایوب توکلیان

1400

25.  

موذن بصیرت

ایوب توکلیان

1399

26.  

تروما وبیماری دست

محمد حسین زاده حصاری، زینب سادات شریفیان، محبوبه صالحی، ام البنین ابوالقاسم پورموزیرجی

1399

27.  

راهنمای ترالی اورژانس

حمیده یزدی مقدم

1398

28.  

روش تحقیق

عبدالقادر عصاررودی، حمیده یزدی مقدم

1394

29.  

آشنایی با بیماری های داخلی

مصطفی راد، حمیده یزدی مقدم

1389

30.  

مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی در پرستاری

محسن کوشان، سمیه صالح آبادی

1390

31.  

آشنایی با بیماری های داخلی جراحی

حمیده یزدی مقدم، مصطفی راد

1398

32.  

دانستنی های بیماری ایدز و اعتیاد به مواد

رضا شهرابادی، پرویز دباغی، سیدجواد حسینی شکوه

1399

33.  

طراحی پیام برای درمان اعتیاد به مواد مخدر

رضا شهرابادی

1399

34.  

نقش استرس و باورهای بهداشتی در درمان اعتیاد

رضا شهرابادی

1399

35.  

کلیات آناتومی عمومی

ایوب رستم زاده، امیر رئوفی، مهدی حیدری، مریم میلانی فرد، محمد تقی جغتایی

1399

36.  

رفتارهای پیشگیری کننده از تب مالت تئوری انگیزش محافظت

رضا شهرابادی، علی مهری، سمیه سلیمانپور

1399

37.  

ساختاریابی و الگوی هدایت دانشجویان استعداد برتر

رضا شهرآبادی، معصومه هاشمیان، حمید جوینی، علی مهری

1397

38.  

آموزه های قانونی مورد نیازدرطبابت

داود سروش، محمد نعمت شاهی

1399

39.  

آناتومی مقطعی

امیر رئوفی، سعید غریبیان بجستانی، ساراسادات جوادی نیا، بهناز اهرابی، جعفر میرزایی اسگندیان، سمیه مسگر

1399

40.  

گزارش نویسی در پرستاری

محمد نعمت شاهی، داود سروش، سیده زهرا ششتمدی

1399

41.  

یادگیری سریع مفاهیم کلیدی آموزش

مهدی ربیعی

1399

42.  

آنفلوآنزا از مجموعه زنگ سلامتی

حمید جوینی، علی مهری، آمنه شیرین

1398

43.  

شپش از مجموعه زنگ سلامتی

حمید جوینی، حمید رضا محدث حکاک، آمنه شیرین

1398

44.  

دهان و دندان از مجموعه زنگ سلامتی

حمید جوینی، رضا شهر آبادی، آمنه شیرین

1398

45.  

تغذیه سالم از مجموعه زنگ سلامتی

حمید جوینی، اکرم کوشکی، محمد حسن رخشانی، آمنه شیرین، نسرین هاشمیان

1399

46.  

آمپول از مجموعه زنگ سلامتی

حمید جوینی، معصومه هاشمیان، آمنه شیرین

1398

47.  

مقررات عبور و مرور از مجموعه زنگ سلامتی

حمید جوینی، راضیه خسروراد، آمنه شیرین

1398

48.  

Read & practice 1

نعمت اله شموسی، مصطفی امیری، عبدالرشید خزائی، محمدعلی کوثری

1398

49.  

اپیدمیولوژی هپاتیت های ویروسی

مجتبی فتاحی زاده، مریم لطیف نیا، ریحانه نفیسی فرد، پروانه نفیسی پور

1395

50.  

دیابت، داروها،فعالیت های ورزشی، رژیم غذایی، طب سنتی

مهدی زارعی، نجمه رحیمی، فرشته قراط، اکرم کوشکی

1398

51.  

مدیریت در اتاق عمل

رقیه زردشت، معصومه صیدی

1398

52.  

رفتارهای نامحترمانه ی آکادمیک و مدیریت آن

مصطفی راد، مرضیه ترکمن نژاد سبزواری، حسین کریمی مونقی

1397

53.  

زبان پیش دانشگاهی (تقویتی) برای دانشجویان علوم پزشکی(Mind&Body)

نعمت اله شموسی، مصطفی امیری، عبدالرشید خزائی خزائی، مرتضی رستمیان، محمدعلی کوثری

1398

54.  

بهداشت مادر و کودک

رویا باغانی، مریم عطااللهی، صفورا جهان آرا

1398

55.  

ارزیابی نکات کلیدی در بیماری های زنان

رویا باغانی، مریم عطااللهی، صفورا جهان آرا

1398

56.  

تزریقات آسان

عزت صمدی پور، رحیم گل محمدی، نعمت الله شموسی، اعظم کیوانلوشهرستانکی، معصومه شریف زاده، الهام فرزادمنش

1390

57.  

مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی در پرستاری

محسن کوشان، نعمت الله شموسی

1397

58.  

خونریزی غیرطبیعی رحمی با رویکرد طب رایج و طب ایرانی

ملیحه تبرائی، مرضیه قرائتی، حوریه محمدی کناری، فرشته قراط، فاطمه فدائی، آسیه پور عصار، فاطمه یوسفی

1397

59.  

درباره بازتوانی قلبی چه می دانید؟

مریم خسروجردی

1397

60.  

تاثیر آموزش برنامه بازتوانی قلبی بر بیماری ایسکمیک قلب

مریم خسروجردی

1396

61.  

تظاهرات کلیوی بیماری های روماتولوژیک کودکان

محسن اخوان سپهی

1397

62.  

نکات کلیدی در مراقبت های قبل از لقاح و دوران بارداری

ژیلا آگاه، مریم باقری، سید مهدی میرحمیدی، ملیحه نوراله پور شیاده

1397

63.  

تدابیر ریاضت از دیدگاه اسلام و طب سنتی ایران

فرشته قراط

1397

64.  

کارکردهای اجرایی مغز وسلامت

راضیه خسروراد، سکینه سلطانی کوهبنانی

1397

65.  

بیماری های قلبی در زنان

طیبه نوروزی نژاد، معصومه باغانی

1387

66.  

درسنامه طب ایرانی مبتنی بر شواهد

علیرضا عباسیان، مژگان تن ساز، فرشته قراط، سیدعلی مظفرپور، مرتضی مجاهدی، حسن نامدار، محمد عبادیانی، اسماعیل ناظم، روشنک قدس، روشنک مکبری نژاد

1396

67.  

جراحی های کوچک

مصطفی راد، حسن خلیلی، اکرم قنبری مقدم

1390

68.  

اصول شیردهی موفق

مریم هاشمیان

1387

69.  

هیپرتانسیون

حسن خلیلی

1388

70.  

دانش و نیایش

رویا اکبرزاده، مهین بداغ آبادی، طاهره توفیقیان، معصومه هاشمیان

1387

71.  

تست ورزش

ملیحه رجبی یزدی، علی صداقتی، تکتم عیاری، احسان کاشانی

1391

72.  

مراقبت از زخم و تکنیک های بخیه

مصطفی راد، حسن خلیلی، اکرم قنبری مقدم

1390

73.  

انتخاب جنسیت فرزند

جواد گنجلو

1387

74.  

زوج های جوان بخوانند

مریم دادگرنیا، محمد باقرزاده، محمدرضا شگرف نخعی، هومن کامرانیان، حسن عبدالله زاده، کاظم حسن پور

1389

75.  

فوریت های پرستاری

مصطفی راد

1387

76.  

بارداری و تولد

زهره بلوریان، معصومه هاشمیان

1386

77.  

فوریت های داخلی 2

طاهره توفیقیان، مصطفی راد

1390

78.  

فوریت های داخلی 1

طاهره توفیقیان، مصطفی راد

1390

79.  

راهنمای آموزشی و ایمنی در محیط کار

علیرضا دانایی فرد، رامین شهرآئینی، ابوالقاسم شمس آبادی

1391

80.  

فارماکولوژی آسان

اکرم قنبری مقدم، مجتبی محمدی، طاهره توفیقیان، خدیجه ابوزاده گتابی

1395

81.  

تغذیه در بارداری، شیردهی و کودکی

اکرم کوشکی، سیده فاطمه رهنمای رهسپار

1387

82.  

پرستاری بهداشت روان

محسن کوشان

1385

83.  

الفبای تولد زودرس

هما صادقی

1386

84.  

بیهوشی در تروما و ارتوپدی

فاطمه قارداشی، رویا اکبرزاده، منیژه یوسفی مقدم

1387

85.  

مهارت های عملی مامایی

صدیقه یوسف زاده

1384

86.  

بیماری های شغلی

اکبر احمدی آسور، میرغنی سید صومعه، امیر محمدی دهدزی

1390

87.  

آشنایی با بیماری های داخلی و جراحی

حمیده یزدی مقدم، مصطفی راد

1393

88.  

مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی

فاطمه قارداشی

1388

89.  

فوریت های پزشکی در بلایا

عزت صمدی پور

1391

90.  

اصول پرستاری و کار در اتاق عمل

رویا اکبرزاده، زهرا استاجی، لادن نجار

1391

91.  

بررسی وضعیت سلامت

طاهره توفیقیان، فاطمه حاجی آبادی، جواد ملک زاده

1386

92.  

اورژانس های پیش بیمارستانی

طاهره توفیقیان، عبدالقادر عصاررودی

1391

93.  

اصول وفنون پرستاری و استریلیزاسیون

رقیه زردشت، رویا اکبرزاده

1385

94.  

بهداشت زنان

مهین بداغ آبادی، هما صادقی، فروغ مرتضوی

1386

95.  

ایمنی در برق

اکبر احمدی آسور

1389

96.  

آشنایی با بیماری های داخلی

مصطفی راد، حمیده یزدی مقدم

1392

97.  

راهنمای انتخاب تجهیزات کنترل آلودگی هوا

مجید فلاحی، داود اسکندری، سعید شجاعی، اصغر قهری ایگدلو

1389

98.  

مامایی و زنان

زهرا استاجی، رویا اکبرزاده، مهین بداغ آبادی

1387

99.  

روش تحقیق در اتاق عمل و علوم بهداشتی

عبدالقادر عصاررودی، حمیده یزدی مقدم

1394

100.                      

روان پرستاری

محسن کوشان، سعید واقعی

1378

101.                      

روان پرستاری

محسن کوشان، سعید واقعی

1394

102.                      

تفسیر ECG  به زبان ساده

شهروز اطهری زاده، مرضیه باغدار

1392

103.                      

درسنامه داخلی - جراحی

مصطفی راد، حمیده یزدی مقدم

1387

104.                      

روانشناسی عمومی و روان شناسی اجتماعی برای پرستار

محسن کوشان

1386

105.                      

تئوری های  انگیزش و کاربرد آن در نظام سلامت

صدیقه یوسف زاده، عباس حیدری

1388

106.                      

روش کار در اتاق عمل

رقیه زردشت، فاطمه قارداشی

1392

107.                      

اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی

فاطمه قارداشی، رویا اکبرزاده

1391

108.                      

اصول کلی تکنولوژی جراحی

فاطمه قارداشی، رقیه زردشت

1389

109.                      

آشنایی با تجهیزات و وسایل اتاق عمل

فاطمه قارداشی، رویا اکبرزاده، رقیه زردشت

1391

110.                      

کمک های اولیه

زهرا استاجی، طاهره توفیقیان

1387

111.                      

اصول و فنون مراقبت ها

زهرا استاجی، طاهره توفیقیان، لادن نجار

1387

112.                      

اصول مراقبت های پرستاری در C.C.U

اکبر پژهان، لادن نجار، عباس حیدری

1385

113.                      

بهداشت روانی

سعید واقعی، محسن کوشان

1390

114.                      

Teach and Practice English With Riddles ' Puns and Jokes

فاطمه برادران یزدی، نعمت الله شموسی

1391

115.                      

بیوتکنولوژی

محسن نعیمی پور

1397

116.                      

روش های نوین  تشخیص سرطان پستان

جواد حدادنیا، ایمان عباس پور کازرونی، مریم هاشمیان، اکبر پژهان، ژیلا آگاه

1392

117.                      

خشونت خانگی مردان علیه زنان

علی مهری، یدالله مهری

1396

118.                      

شکایت های شایع گوارشی در کودکان

میترا الداغی، رضا جعفرزاده اصفهانی

1396

119.                      

تربیت بدنی و ورزش

مهدی زارعی، حسین طاهری چادر نشین، محمدرضا حامدی نیا

1396

120.                      

English for Industrial Hygiene

نعمت الله شموسی، مجید فلاح، مرجان وثوقی

1394

121.                      

آناتومی و فیزیولوژی برای ماماها

اکبر پژهان، حمید کلالیان مقدم، زهرا خسروشاهی

1388

122.                      

دانستنی های مراقبت از چشم

ابراهیم شیرزاده، نعمت اله شموسی

1379

123.                      

حفاظت فیزیکی

احمد احمدی نسب، حسین نبوی فرد، عفت مسکنی

1393

124.                      

کارایی و بهره وری در نظام سلامت

حسن یوسف زاده، علیرضا قربانی، فرهاد لطفی

1396

125.                      

تکنیک های بررسی بیان ژن

ابوالفضل راد

1394

126.                      

مهمترین تداخلات دارویی

بهاره امین، میثم تبرائی

1394

127.                      

مدیریت هوشمندانه کلاس

نعمت اله شموسی، فاطمه برادران یزدی، محسن کوشان، احمد شموسی، اعظم شموسی

1396

128.                      

فاضلاب های صنعتی شناخت فرایندها و روش های تصفیه

ابوالفضل رحمانی ثانی

1393

129.                      

کاربرد طب مکمل در برخی از بیماری‌های زنان

مریم عطاالهی، سیده زهرا معصومی، آرزو شایان، صفورا جهان آرا، رویا اکبرزاده

1394

130.                      

نکات فیزیولوژی کمپل برای پرستاران

اکبر پژهان، سید محمد احمدی سلیمانی، معصومه سادات علوی، زهره قابل، سیران محمدی بلبان آباد، معصومه سادات مرزانی

1387

131.                      

آلودگی هوا در محیط های شهری

رضا فولادی فر، منیره ده آبادی

1394

132.                      

بهداشت حرفه ای در کارگاه ها و مشاغل

مهندس رضا خشک دامن

1394

133.                      

ماسک های تنفسی و راهنما ی انتخاب فیلتر

مهندس رضا حکمت شعار، مهندس حسین سیرغانی

1394

134.                      

سرولوژی و ایمونولوژی عملی

محمد شفیع مجددی، هادی عتباتی

1394

135.                      

تشخیص و دستور نویسی دربارداری و زایمان

آرزو شایان، دکترسیده زهرا معصومی، سمیه خانی، مریم عطاالهی، و... دیگران

1394

136.                      

مبانی دوزیمتری و آشکار سازی پرتوهای یونیزان

دکترمهدی قربانی، محمد مهرپویان

1393

137.                      

طبیب اول

دکترفرشته قراط، محمدعلی زارعیان

1393

138.                      

سلول های بنیادی سرطان

حمید چشمی، محمد حسین زاده حصاری، دکترحسن اژدری زرمهری

1394

139.                      

تصفیه طبیعی فاضلاب

دکترابوالفضل رحمانی ثانی

1394

140.                      

تغییرات جسمی و بهداشتی دوران بلوغ

مریم عطاالهی، دکترسیده زهرا معصومی، آرزو شایان، عزت صمدی پور

1394

141.                      

خونریزی‌های دوران بارداری و پس از زایمان

مریم عطاالهی، دکترسیده زهرا معصومی، آرزو شایان، رویا باغانی

1394

142.                      

آمار زیستی مفاهیم، روش ها و کاربردها به همراه راهنمای SPSS

یاسر تبرائی، دکتر فیروز امانی، مهدی اکبرزاده

1395

143.                      

نحوه برخورد و درمان درسنگ‌های کلیه و مجاری ادراری کودکان

دکترمحسن اخوان سپهی، دکتررزیتا حسینی، دکتراحمدرضا یعقوبی

1395

144.                      

کاربرد روش‌های آماری پیشرفته درمطالعات پزشکی با استفاده ازSPSS

علیرضا افشاری صفوی، یاسر تبرائی

1395

145.                      

آمار توصیفی و تحلیلی ساده ساز مفاهیم و کاربردها

میلاد نظرزاده، زینب بیدل

1395

146.                      

روش تحقیق و پروپوزال نویسی در علوم پزشکی

یاسر تبرائی، علیرضا افشاری صفوی

1395

147.                      

تغذیه و مراقبت‌های دوران شیردهی

دکترفاطمه نجات بخش، دکترفرشته قراط، دکترنازلی نمازی، محمد احمدی

1395